sua-chua-laptop-lay-lien
TRUNG TÂM SỬA CHỮA IPAD HOÀNG VŨ
sua-laptop-nhanh-nhat-uy-tin-nhat-gia-tot-nhat
SỬA CHỮA IPAD LẤY LIỀN NHANH NHẤT, UY TÍN NHẤT, GIÁ TỐT NHẤT

HOTLINE: 0916 472 445

 
 

HOÀNG VŨ CENTER GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC BẠN DỊCH VỤ SỬA CHỮA iPHONE TẠI TRUNG TÂM CHÚNG TÔI.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA PHẦN CỨNG TRÊN MAIN IPHONE 7/ 7 plus/ 6s/ 6s plus 6/ 6 PLUS/ 5S/ 5C/ 5/ 4s/ 4:

IPHONE 7 PLUS:

Iphone 7 plus lỗi wifi: 2.200k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.500k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 7 plus không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 3.000k
Iphone 7 Plus lổi ic nguồn 2.800k
Iphone 7 plus mất âm thanh nghe gọi 2.500k
Iphone 6 plus mất sóng 1.000 - 3.500k

IPHONE 7:
Iphone 6  lỗi wifi: 2.200k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 3.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6  không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 3.000k
Iphone 6  lổi ic nguồn 2.800k
Iphone 6  mất âm thanh nghe gọi 3.500k
Iphone 6  mất sóng 1.000 - 3.500k

IPHONE 6S PLUS:

Iphone 6S plus lỗi wifi: 1.800k

Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6S plus không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 3.000k
Iphone 6S Plus lổi ic nguồn 2.500k
Iphone 6S plus mất âm thanh nghe gọi 2.500k
Iphone 6S plus mất sóng 1.000 - 2.500k

IPHONE 6S:
Iphone 6S  lỗi wifi: 1.500k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6S  không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 3.000k
Iphone 6S  lổi ic nguồn 2.000k
Iphone 6S  mất âm thanh nghe gọi 2.900k
Iphone 6S  mất sóng 1.000 - 2.900k

IPHONE 6 PLUS:
Iphone 6 plus lỗi wifi: 1.200k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6 plus không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 3.000k
Iphone 6 Plus lổi ic nguồn 1.800k
Iphone 6 plus mất âm thanh nghe gọi 2.500k
Iphone 6 plus mất sóng 1.000 - 2.500k

IPHONE 6:
Iphone 6  lỗi wifi: 1.200k
Không hiển thị màn hình (màn hình đen thui) 2.000k
Retore báo lỗi 9/14/21/40/4013/4014 2.000k
Iphone 6  không ăn cảm ứng (lổi trên main) 1.000k - 3.000k
Iphone 6  lổi ic nguồn 1.800k
Iphone 6  mất âm thanh nghe gọi 2.500k
Iphone 6  mất sóng 1.000 - 2.500k

IPHONE 5S:

Xanh màn hình báo lỗi 14... 1.000k

Iphone 5s lỗi wifi ( thay ic wifi) 700k
Iphone 5s lỗi nguồn (thay ic nguồn) 800k
Iphone 5s mất âm thanh nghe gọi ( lỗi trên main) 1.000k
Iphone 5s mất cảm ứng, loạn cảm ứng 1.000k
Iphone 5s mất sống 2g... 800 - 1.200k
Đống chip A7 trân main 5s 2.000k

IPHONE 5, 5C:
Thay ic wifi iphone 5, 5c: 600k
Thay ic nguồn iphone 5, 5c: 600k
Iphone 5, 5c mất âm thanh nghe gọi 900k
Iphone 5, 5c mất cảm ứng, loạn cảm ứng 600k
Iphone 5, 5c mất sóng 500 - 1.000k
Thay chíp A6 1.800k

IPHONE 4S:
Thay ic wifi iphone 4s 500k
Thay ic nguồn iphone 4s 400k
Thay ic âm thanh nghe gọi iphone 4s 600k
Iphone 4s mất cảm ứng, loạn cảm ứng 600k
Iphone 4s mất sóng 500k
Thay chip A5 Iphone 4s 1.200k

IPHONE 4:
Thay ic wifi iphone 4 400k
Thay ic nguồn iphone 4 400k
Iphone 4 mất ăm thanh nghe gọi 300k
Iphone 4 mất cảm ứng, loạn cảm ứng 400k
Iphone 4 nất sóng 400k
Thay chip A4 iphone 4 800k

HVC